Beruházás-támogatás a „koronavírus idején”

Vas Eszter – 2020. ápr 20.

A koronavírus-járvány okozta hátrányok versenyképesség-növelő támogatásról a külgazdasági és külügyminiszter 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelete értelmében bizonyos közép és nagyvállalatok vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, ha vállalják, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósítanak meg Magyarországon.

A rendelet a támogatás igénybevételéhez további feltételeket támaszt, melyek közül kiemelendő, hogy a támogatást az a vállalkozás veheti igénybe, amely igazolni tudja, hogy a koronavírus következtében gazdasági vagy pénzügyi nehézségei adódtak. Lényeges, hogy a támogatás egy olyan beruházás esetén vehető igénybe, amit a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőzően nem kezdett meg.

A beruházás tárgyi eszköz vagy immateriális javak (pl. szoftver) beszerzésére irányulhat.

A támogatás mértéke a beruházás értékéhez igazodik, sávos rendszerben azzal, hogy a támogatás mértéke legfeljebb a beruházás értékének 50%-a lehet, de nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Tehát, ha például egy gyártó cég a 2020. évre vonatkozó tervei között szerepel a géppark frissítése 200 000 euró értékben – és a koronavírus következtében igazolható módon gazdasági nehézségei adódtak – legfeljebb a beruházás 30%-ig vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.