BIREG – mikor?mit?

Vas Eszter – 2021. feb 03.

A BIREG rendszer (261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet 4/A.§) bevezetésével új kötelezettséget ró a jogalkotó a nemzetközi közúti árutovábbítást végző szervezetekre (vagyis a fuvarozókra) és a magyar feladókra, illetve címzettekre. Fontos, hogy a szabályozás rendelkezéseket tartalmaz még a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást és a kabotázs fuvarozást végzőkre, amelyekre jelen cikk terjedelmi korlátok miatt nem tér ki.

A 2021. február 4. napjától hatályos rendelkezések szerint fő szabály szerint a nemzetközi árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjármű, Magyarország területén engedélyköteles/engedély birtokában végezhető fuvarozási tevékenység esetén kizárólag az adott fuvarfeladatra vonatkozó elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: fuvarregisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.

Tehát:

A regisztráció(k) során megadandó adatokat a Korm.r. 4/A.§ (2) és (3) bekezdése tartalmazza. A regisztrációt az ún. BIREG rendszerben kell elvégezni.

A fuvarregisztráción felül a fuvarozó a nemzetközi árutovábbítási engedélyét és a fuvarregisztráció elvégzéséről szóló, a BIREG rendszer által korábban megküldött visszaigazolást magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek is bemutatja. Ezeket magyarországi felrakás helyén a feladó, magyarországi lerakás helyén a címzett köteles is vizsgálni és probléma esetén azt köteles a rendőrségnek/közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak bejelenteni, illetve az áru felrakását megtagadhatja.

További feladói/címzetti feladat: a magyarországi felrakás helyén a feladó, a magyarországi lerakás helyén a címzett a CEMT engedély részét képező fuvarnaplóra vagy a nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedélyre rávezeti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását és ellátja a fel- vagy lerakóhely bélyegzőjével. Ezt követően a feladó, vagy a címzett a fuvarnaplóról vagy az engedélyről fénymásolatot készít, és azt a fuvarlevélhez csatoltan egy évig megőrzi, valamint a hatóság kérésére bemutatja (engedélykezelés).

Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban történő közúti árutovábbításra vonatkozó engedély lehet:

a) árutovábbítási közösségi engedély, vagy

b) CEMT engedély, vagy

c) a tehergépjárműre kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedély.